Jak uczymy

Metoda komunikacyjna

Szybkie tempo życia, wysokie wymagania w szkołach i na rynku pracy oraz o wiele większe możliwości podróżowania wymuszają nabycie umiejętności komunikacji w języku obcym, dlatego podstawową metodą wykorzystywaną w naszej szkole jest metoda komunikacyjna.

Metoda komunikacyjna kładzie nacisk na ćwiczenie mówienia i słuchania, ale nie bagatelizuje sprawności czytania i pisania w języku obcym. W Camden Town ćwiczymy wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:

  • mówienie i słuchanie
  • czytanie i pisanie
Rzetelne przygotowanie

Rzetelnie przygotowujemy zarówno do praktycznego użycia języka obcego w codziennym życiu, na wakacjach i w pracy, jak również do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz certyfikatów językowych.

Pomagamy opanować poziomy, na których uczniowie „tkwią” od kilku lat (tzw. fałszywi początkujący).

Prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do wyjazdu za granicę lub potrzebujących języka obcego w swojej pracy.

Efekty metody komunikacyjnej

Nawyk mówienia w języku obcym od pierwszych minut nauki

Przełamanie lęku i nieśmiałości przed mówieniem

Zdobycie umiejętności płynnego mówienia na każdym poziomie

Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi w języku obcym

Metoda komunikacyjna — czy warto?

Umiejętność prowadzenia rozmowy jest unikalną i naturalną zdolnością człowieka. Jako gatunek ludzki, jesteśmy przystosowani do niczym nie ograniczonej komunikacji za pomocą złożonego języka, który cały czas się rozwija. Jest więc naturalną rzeczą, że każdy z nas jest zdolny do przyswojenia języka i komunikowania się za jego pomocą z innymi.

Już jako małe dzieci, uczymy się jak mówić od otaczających nas ludzi i wsłuchując się w otoczenie, w którym dorastamy.

Nie ma człowieka, który nie opanowałby umiejętności porozumiewania się, kiedy jest wystawiony na kontakt z językiem. O tym pamiętamy, konstruując każdy kurs komunikacyjny w Camden Town.

Metoda komunikacyjna wykorzystuje tę unikalną dla nas zdolność mówienia, a proces uczenia się języka obcego tą właśnie metodą angażuje procesy zachodzące podczas przyswajania swojego języka ojczystego.

Metoda komunikacyjna jest bazą na zajęciach w każdej grupie wiekowej, ale chcemy podkreślić, że działa cuda w grupach dziecięcych, wykorzystując naturalną zdolność dzieci do przyswajania języka.

Metoda komunikacyjna u dzieci

Najmłodsi prowadzeni metodą komunikacyjną przyswajają język szybko, zapamiętując ogromną ilość słownictwa, świetnie radzą sobie z rozumieniem języka mówionego, a nasi lektorzy dbają o fonetyczne aspekty nauki, kształtując u dzieci piękną wymowę jak najbardziej zbliżoną do rodzimych użytkowników języka obcego.

Rodzice uczących się u nas dzieci widzą, że ich Pociechy robią bardzo duży postęp w krótkim czasie i szybko okazuje się, że Dzieci zaczynają bezwiednie używać języka angielskiego w codziennym życiu, a w szkole zdobywają wysokie oceny z języka obcego bez większego wysiłku. Ponadto, czują się zmotywowane do nauki, co tylko przyspiesza proces przyswojenia języka.

Możemy śmiało powiedzieć, że uczące się u nas Dzieci są zaprzyjaźnione z językiem obcym, którego się u nas uczą 🙂