Najczęstsze pytania

Dlaczego my?

 • Nasze szkoły są zlokalizowane blisko Szkół Podstawowych nr 3, 5 i 7.
 • Dopasowujemy godziny zajęć do szkolnego planu lekcji — zajęcia językowe rano przed lekcjami w szkole państwowej lub w godzinach wczesnopopołudniowych tuż po lekcjach.
Dlaczego my?
 • Rzetelnie prowadzimy kursy, informujemy o zrealizowanych na lekcji treściach w razie nieobecności kursanta, utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy w celu zapewnienia Państwu kontroli nad nauką dzieci.
 • Przygotowujemy uczniów przystępujących do testów ósmoklasisty, gimnazjalnych, matury oraz chcących zdobyć certyfikat językowy. Co roku nasi kursanci zdają powyższe egzaminy z bardzo dobrymi wynikami. W 2021 roku wyniki matur rozszerzonych wynosiły od 80% do 100%.
Dlaczego my?
 • Udzielamy rabatów rodzinnych dla małżonka lub dla dziecka / dzieci.
 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 6–10 osób. Uczymy metodą komunikacyjną, wspierając się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem do używanych przez nas podręczników.
Dlaczego my?
 • Masz dysleksję, a jednak mówisz po polsku bez problemu 😊
 • Metoda komunikacyjna sprawdza się doskonale w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, ponieważ wykorzystuje ich naturalną zdolność do przyswojenia języka.
 • Ucząc się z nami, nauczysz się komunikować w języku obcym, a my zadbamy również o pozostałe sprawności językowe.
Dlaczego my?
 • Skutecznie eliminujemy zaległości w nauce i pomagamy zaprzyjaźnić się z językiem obcym.
 • Pracujemy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. osobami z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i skutecznie eliminujemy zaległości w nauce języka obcego.
 • Mamy świetne wyniki w nauce tzw. „fałszywych początkujących”, którzy po naszych kursach uzyskują wysokie oceny w szkołach i zdają egzaminy z satysfakcjonującymi wynikami.
Dlaczego my?
 • Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Uczymy kursantów z zaległościami w nauce języków obcych, którzy chcą nadrobić braki przed egzaminem.
 • Przygotowujemy gimnazjalistów zaawansowanych językowo, którym zależy na wysokim wyniku.
 • Nasi uczniowie zdają egzaminy językowe ze świetnymi wynikami (poznaj sukcesy naszych kursantów).
Dlaczego my?
 • Prowadzimy kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Przygotowujemy do certyfikatów językowych.
 • Nasi maturzyści co roku uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminach (poznaj sukcesy naszych kursantów).
Dlaczego my?
 • Uczymy dorosłych skierowanych na nasze kursy przez swoich pracodawców.
 • Dopasowujemy godziny lekcji do Państwa pracy, wystawiamy faktury i zaświadczenia o uczestnictwie w kursie językowym.
 • Prowadzimy kursy z języka ogólnego i biznesowego.
Dlaczego my?
 • Pracujemy z osobami z zaległościami w nauce i lękiem przed mówieniem.
 • Prowadzimy kursy dla tzw. „fałszywych początkujących”, którzy od kilku lat są na tym samym poziomie zaawansowania, mających problemy z użyciem bardziej wymagających struktur.
 • Przełamujemy lęk przed mówieniem w języku obcym, a przede wszystkim pomagamy polubić język obcy 😊
Dlaczego my?
 • Prowadzimy kursy języków angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego na każdym poziomie, od samych podstaw.
 • Już od pierwszej lekcji wdrażamy kursantów w mówienie i ćwiczymy słuchanie, kładąc tym samym nacisk na umiejętności najważniejsze z perspektywy komunikacji.
 • Dbamy o pozostałe sprawności językowe, czyli czytanie i pisanie, czyli ćwiczymy wszystkie kompetencje językowe.